Aktuality
Informace a aktuality pro rodiny v regionech

Zájemce o založení nového Family Pointu ať se obrátí na koordinátorku služby v Centru pro rodinu a sociální péči, které je vlastníkem ochranné známky FAMILY POINT místo pro rodinu ®. Pro založení nového Family Pointu je třeba uzavřít licenční smlouvu a dodržet Standard a Etický kodex služby Family Point. Tyto podklady spolu s náhledem licenční smlouvy pošle koordinátorka zájemci na základě předchozí telefonické nebo e-mailové domluvy.

Podmínkou založení Family Pointu je, že půjde o místo nekomerčního charakteru, bezbariérové, otevřené široké veřejnosti (nikoliv pouze návštěvníkům organizace či instituce, která místo zřizuje).

Při podpisu licenční smlouvy dojde k předání metodiky služby a grafického manuálu, který je závazný pro používání loga služby a označení místa. V případě vzniku kontaktního Family Pointu je nutné počítat se zaškolením kontakní pracovnice/pracovnic v minimálním rozsahu 12 hodin.

Koordinace služby je rozdělena podle doposud zapojených krajů mezi koordinátorku Kraje Jihomoravského, Kraje Vysočiny a národní koordinátorku pro zbytek České republiky a Slovensko.

Zřízení Family Pointu probíhá z vlastních zdrojů, případně je možné využít odměnu z výhry v soutěži Obec přátelská rodině. Pro založení a provoz Family Pointu v Kraji Vysočina je možnost získat podporu ze strany KrÚ (v průběhu celého roku). Více informací poskytne koordinátorka Kraje Vysočina.

Zapsání nové licence do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví je spojeno s poplatkem dle ceníku úřadu (v roce 2016 činil 600 Kč). Nabyvatel služby dále uhradí jednorázový poplatek autorce loga, Ing. Arch. Magdaleně Říčné, ve výši 360 Kč.

Další poplatky, spojené s předáním know-how, závisí na zapojení vznikajícího Family Pointu do stávající sítě služby.