Aktuality
Informace a aktuality pro rodiny v regionech

Organizační struktura FP 2016 03

Národní koordinátorka služby FP

sjednává licenční smlouvy se zájemci o službu Familly Point • garantuje kvalitu služby • provádí supervize • kontaktní osoba pro styk se zahraničím • organizuje setkání kontaktních pracovnic

Krajská koordinátorka služby FP

je-li v daném kraji koordinovaná síť Family Pointu, sjednává licenční smlouvy se zájemci o službu • ve větších městech spolupracuje s městskou koordinátorkou • komunikuje s odpovědnými osobami základních Family Pointů v kraji • organizuje setkání odpovědných osob v kraji

Městská koordinátorka

komunikuje s odpovědnými osobami základních Family Pointů v daném městě • zajišťuje a distribuuje letáky do základních Family Pointů • dohlíží na vybavení a správné označení Family Pointů

Konktaktní pracovnice FP

věnuje se návštěvníkům Family Point • udržuje místo • doplňuje letáky • komunikuje se spolupracujícími organizacemi • udržuje web služby •  připravuje a rozesílá elektronický newsletter • pořádá Akce Family Pointu pro veřejnost

Odpovědná osoba

pracovník organizace nebo úřadu, kde je založen základní Family Point • komunikuje s koordinátorkou FP při založení místa a dále při jeho provozu

Administrativní pracovník

odpovídá za zápis licenční smlouvy do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví