Aktuality
Informace a aktuality pro rodiny v regionech
  • Zapojení do fungující sítě 59 základních a 7 kontaktních míst pro rodinu
  • Podpora pečujících rodičů a prarodičů konkrétním a vítaným způsobem
  • Zavedená služba, úspěšně trvající od roku 2009
  • Služba oceněná v roce 2011 ve Vídni mezinárodní cenou SozialMarie 2011 rakouské nadace Unruhe za inovativní přínos v sociální a rodinné oblasti
  • Převzetí know-how služby, její metodiky a grafického manuálu
  • Propagace na webových stránkách a letáku služby Family Point
  • Na kontaktním Family Pointu možnost zaškolení v kariérovém poradenství
  • Spolupráce odpovědných osob základních Family Pointů, možnost sdílení zkušeností s provozem místa
  • Příležitost pro komunikaci s rodinami, možnost zjišťovat jejich potřeby a názory